Pre testovanie a laboratórium

Produkty Yate pre testovanie a laboratórium sú poskytované za jednorázovú platbu, ktorá zahŕňa hardvér, softvérové licencie, dopravné náklady a 6 mesiacov technickej podpory vrátane aktualizácií. Cena je stanovená v USD a platná celosvetovo pre všetkých odberateľov. Na EUR sa prepočítava podľa kurzu ECB v momente fakturácie.

minicore.png

MiniCore

Jadro softvérovo-definovanej mobilnej LTE/GSM siete v jednom malom zariadení. Obsahuje YateHSS/HLR, YateUCN, YateSMSC, YateDRA, YateSTP a YateMMI. Funkcie sú rovnaké ako pri produktoch pre poskytovateľov sietí, obmedzenie je dané iba výkonnosťou použitého hardvéru.

Viac informácií

Cena

10 915 USD
10 180 EUR bez DPH
12 216 EUR s DPH


labkit.png

LTE LabKit

Rádiová časť (základňová stanica) mobilnej siete, konfigurovateľná ako LTE eNodeB alebo ako GSM/GPRS BTS (tri módy). Obsahuje plnú integráciu Wireshark-u pre pohľad do zákulisia LTE a GSM komunikácie. Dodáva sa s dvojicou mobilnýchtelefónov a sadou SIM kariet testovacej mobilnej siete.

Viac informácií

Cena

5 980 USD
5 577 EUR bez DPH
6 693 EUR s DPH


volte-lab-0.png

VoLTE Lab

Kompletná testovacia zostava mobilnej siete, prednastavená pre VoLTE volania a LTE dáta. Obsahuje MiniCore, LTE LabKit s dvojicou telefónov iPhone 6s a sadu SIM kariet testovacej siete. Softvér je rovnaký ako pri produktoch pre poskytovateľov sietí, obmedzenie je dané iba výkonnosťou použitého hardvéru.

Viac informácií

Cena

19 890 USD
18 551 EUR bez DPH
22 261 EUR s DPH

Pre prevádzkovanie sietí

Produkty Yate pre prevádzkovanie sietí sú poskytované za jednorázovú platbu za každý server. Technická podpora a aktualizácie nie sú zahrnuté v tejto cene, sú poskytované a účtované samostatne. Cena je stanovená v USD a platná celosvetovo pre všetkých odberateľov. Na EUR sa prepočítava podľa kurzu ECB v momente fakturácie.

hss.png

YateHSS/HLR

HSS/HLR/AuC server pre autorizáciu a manažment SIM zákazníkov. Je určený pre použitie v GSM, UMTS, LTE, IMS, WiFi a akýchkoľvek ďalších sieťach, ktoré používajú na autentifikáciu SS7 MAP alebo Diameter.

Viac informácií v angličtine

Cena

28 050 USD
26 161 EUR bez DPH
31 393 EUR s DPH

ucn.png

YateUCN

Jadro unifikovanej softvérovo-definovanej mobilnej siete. Obsahuje EPC/IMS core (MME, S-GW, P-GW, PCEF, P-CSCF, I/S-CSCF, IWF, BGW) a tiež GSM/GPRS core (MSC, VLR, SGSN, GGSN, GMSC, SGW, PGW). Umožňuje prevádzkovať mobilné hlasové aj dátové služby.

Viac informácií v angličtine

Cena

28 050 USD
26 161 EUR bez DPH
31 393 EUR s DPH

smsc.png

YateSMSC

Konvenčné SMSC (Short Message Service Center) pre GSM, UMTS, LTE a iné siete. Umožňuje príjem, preposielanie, ukladanie a doručovanie SMS správ, a to medzi účastníkmi navzájom (P2P) aj medzi účastníkmi a aplikáciami (A2P, P2A).

Viac informácií v angličtine

Cena

28 050 USD
26 161 EUR bez DPH
31 393 EUR s DPH

ota.png

YateOTA

Systém na aktualizáciu SIM kariet a nastavení mobilných zariadení prostredníctvom rádiovej siete (Over-The-Air) s použitím SMS. Umožňuje spravovať RAM (applety) aj RFM (SIM/USIM/ISIM súbory).

Viac informácií v angličtine

Cena

28 050 USD
26 161 EUR bez DPH
31 393 EUR s DPH

ss.png

SatSite 142

Kompletná základňová stanica siete LTE (eNodeB) alebo GSM/GPRS (BTS+BSC) s maximálnym výstupným RMS výkonom 20 Watt. Pripojenie cez 1Gbps Ethernet, napájanie -48VDC. Dodáva sa bez antén.

Viac informácií v angličtine

Cena

9 950 USD
9 280 EUR bez DPH
11 136 EUR s DPH

Obchodné a licenčné podmienky

Na produkty Yate sa vzťahujú obchodné a licenčné podmienky vydané ich výrobcom resp. dovozcom v EÚ, ktoré sú zverejnené na stránke:
http://yatebts.com/nullteam_general_terms/ (v anglickom jazyku).