MiniCore

Jadro LTE/GSM siete v jednom malom zariadení - ideálne pre testovanie, vývoj a výskum

MiniCore je plne funkčné jadro mobilnej LTE/GSM siete v jednom malom zariadení. Je určené pre laboratóriá mobilných virtuálnych operátorov (MVNO), mobilných operátorov (MNO), výrobcov a vývojárov IoT a pre študijné účely.

MiniCore obsahuje plnohodnotné YateHSS/HLR, YateDRA, YateSTP, YateUCN, YateSMSC a YateMMI. Sú dostupné všetky funkcie týchto samostatne predávaných produktov, obmedzenie je dané iba výkonnosťou použitého hardvéru.

MiniCore umožňuje testovať nové vlastnosti alebo nové nastavenia mobilnej siete mimo produkčného prostredia, pred nasadením do ostrej prevádzky.

Komunikáciu medzi prvkami siete je možné zachytávať a prezerať Wiresharkom (vrátane kryptovanej IMS prevádzky), a vďaka tomu lepšie porozumieť toku dát v jadre mobilnej siete.

V laboratóriu môže byť MiniCore použité spolu s LTE LabKit-om (eNodeB/BTS) pre vytvorenie kompletnej LTE/GSM siete.

minicore-diagram.png

Datasheet

Cena

10 915 USD
10 141 EUR bez DPH
12 169 EUR s DPH

Objednať


Komponenty

MiniCore je malý počítač triedy PC s predinštalovanými softvérovými komponentami:

 • YateUCN (MSC/VLR, GMSC, gsmSCF, MME/SGW/SGSN, PGW/GGSN, IMS CSCF)
 • YateHLR/HSS (AuC, HLR, HSS, Subscriber management)
 • YateSMSC (SMS store-and-forward, routing, home routed SMS)
 • YateSTP (routing SS7 správ podľa Point Code alebo Global Title)
 • YateDRA (routing Diameter správ podľa hostu, realmu, aplikácie)
 • YateMMI (Web management interface)

POZNÁMKA: Podľa potreby môžu byť na rovnaký hardvér nainštalované ďalšie softvérové komponenty.

Vlastnosti

 • Nastavenie mobilnej siete a jej komponentov cez webové manažment rozhranie MMI
 • Základný monitoring každého sieťového komponentu, možnosť doplnkového monitoringu YateBTS
 • Analyzovanie komunikácie medzi sieťovými komponentami Wiresharkom vrátane kryptovanej IMS prevádzky
 • Integrácia cez JSON API s akýmkoľvek SIM management a CRM systémom
 • JSON a REST API pre posielanie SMS
 • Podpora signalizácie cez SIGTRAN/SS7 aj Diameter
 • Podpora IPv4 aj IPv6
 • Funguje samostatne aj s externými komponentami

Komunikačné protokoly

MAP/SS7/SIGTRAN

 • M2PA alebo M3UA-ASP cez SIGTRAN, SCTP (CRC32)
 • ITU TCAP, ETSI MAP v3
 • ITU alebo ANSI SCCP a SS7 MTP
 • E.164, E.212 (ANSI), E.214 (ITU), TT alebo PC SCCP adresovanie
 • Podporuje pripojenie na viaceré STP/GW
 • CAMEL phase 2

Diameter

 • 3GPP Applications S6a/S6d, Cx/Dx
 • SCTP alebo TCP transport
 • Môže iniciovať aj prijímať spojenia
 • Podporuje pripojenie na viacero Routing Agent-ov

HTTP

 • JSON API server pre konfiguráciu a manažment účastníkov
 • JSON API pre monitoring a získavanie informácií
 • REST API klient pre notifikáciu o zmene navštívenej siete
 • JSON a REST API pre odosielanie SMS

SNMP

 • SNMP v2 alebo v3 pre získavanie informácií
 • Trap-y pre posielanie alarmov

Telnet

 • Správa každého komponentu cez príkazový riadok - CLI
 • Voliteľé SSL and ochrana heslom

Hlasové prepojenie

 • SIP a RTP
 • G711, GSM a AMR kodeky

SIP

 • Podpora štandardov (RFC3261)
 • Registrar funkcionalita
 • B2BUA pre volania
 • RTP (RFC3550) so sideband DTMF (RFC2833)
 • SMS a USSD cez IP

SMPP

 • Podporuje štandard verzie 3.3
 • Podporuje obojsmernú komunikáciu

RADIUS

 • Autorizácia hlasových volaní, dátových pripojení a krátkych správ
 • Postpaid accounting pre hlas, dáta a SMS
 • Prepaid podpora prostredníctvom re-autorizácie
 • Podpora 3GPP, Cisco VoIP VSA a Cisco ISG VSA slovníkov

SMS

 • Formát: SMS PDU (MO a MT)
 • MAP/SS7 transport (T-PDU formát)
 • SIP MESSAGE transport (SMS cez IP, R-PDU formát)

CDR

 • Flexibilný formát súborov (default .tsv súbory) s prispôsobiteľnými hlavičkami
 • Automatická rotácia súborov
 • Voliteľný prenos súborov: FTP, SFTP, SCP
 • JSON HTTP push API
 • RADIUS s 3GPP a Cisco slovníkmi

Komunikačné rozhrania

C rozhranie
MAP, HLR ↔ GMSC
D rozhranie
MAP, HLR ↔ VLR
E rozhranie
MAP, MSC ↔ MSC
F rozhranie
MAP, MSC ↔ EIR
J rozhranie
MAP, HSS ↔ gsmSCF pre USSD
Gr rozhranie
MAP, SGSN ↔ HSS
Gc rozhranie
GTP alebo MAP, GGSN ↔ HSS, voliteľné
S6a/S6d
Diameter, MME/SGSN ↔ HSS
S13
Diameter, MME/SGSN → EIR
SIP, RTP
YateBTS ↔ VLR
S1 rozhranie
S1AP & GTP-U, YateENB ↔ EPC
Gn/Gp rozhranie
GTPv1, SGSN a GGSN
S5/S8 rozhranie
GTPv2, SGW a PGW
Gi/SGi rozhranie
IP, pripojenie k verejnej dátovej sieti

Online dokumentácia (v anglickom jazyku)